Psykoterapi, Handledning, Föreläsningar och

Grön Rehabilitering

 

Välkommen till Lynga KBT

Här blir du personligt bemött i lugn miljö.

KBT, Kognitiv beteendeterapi, är en väl beprövad, hjälpsam och effektiv samtalsmetod. 

KBT används i behandling av ångest, oro, stress, nedstämdhet, depression, utmattningoch andra tillstånd där samtal kan bidra till läkning. 

Vad är KBT?

Inom KBT, kognitiv beteendeterapi, betonar man tankens betydelse för vårt beteende och vårt mående.

Tankar är ofta helt automatiska - de bara finns där. 

I KBT-samtalen utforskar vi tillsammans hur du tänker och vilken effekt dessa tankar har på ditt vardagliga beteende och därigenom också på ditt mående.

Vi kartlägger även hur dessa tankar har uppkommit och formats under ditt tidigare liv och då sannolikt varit hjälpsamma strategier. 

I terapin jobbar vi med att undersöka vilka alternativa tankar och beteenden som du kan använda för att må bättre idag. 

Vem möter du?

Kajs-Marie Unosson

Min kompetens 

  • Socionom
  • Legitimerad Psykoterapeut KBT
  • Lärare och handledare i KBT
  • Utbildad inom MI, Motiverande samtal
  • Trädgårdsterapeut via SLU, Sveriges lantbruksuniversitet  Alnarp
  • Många års arbete inom sjukhusvård, habilitering, primärvård och företagshälsovård

 

Var bedrivs terapin?

Min terapilokal ligger vackert belägen på kustvägen mellan Morup och Glommen med  adress Lynga 118,  311 98 Glommen

Hur når du mig?

0738 41 99 92

  Kajs-Marie @Lyngakbt.se

© Copyright Lynga KBT