Psykoterapi, Handledning, Föreläsningar och

Grön Rehabilitering

Psykoterapi

Du är välkommen för samtal om du känner nedstämdhet, stressrelaterad ohälsa, oro eller helt enkelt har hamnat i en situation i livet som du vill bearbeta i en professionell samtalskontakt.

Om det är hjälpsamt för dig är du även välkommen att ta med någon anhörig till samtalen.

Grön Rehabilitering

Under fyra år har jag arbetat på Kärramosse Gård i Grimeton med Grön Rehabilitering. Här jobbar vi med djur- och naturunderstödd rehabilitering för personer med utmattningstillstånd, mild till måttlig depression eller stressrelaterad ohälsa. För att komma hit som deltagare krävs remiss från din vårdcentral. Alla vårdcentraler i Halland kan remittera till oss. 

För mer information se vår hemsida www.gronhalsaorehab.se

Handledning

Om du arbetar i ett människovårdande yrke och är i behov av handledning så är du välkommen till mig för metod- och ärendehandledning i KBT. 


Föreläsningar/Utbildning

Välkommen att boka följande föreläsningar

  • Naturens inverkan på vår hälsa
  • Motiverande samtal - en samtalsmodell för livsstils- och förändringsarbete